ח ד ש ו ת
 


העברת/מכירת חברות בעמותה

הקדמה - תשלומים לעמותה נחלקים לשלוש: דמי הצטרפות , דמי חבר שנתיים , מנוי עונתי.
תשלום דמי ההצטרפות בהתאם לתקנון הינו תנאי הכרחי לחברות בעמותה ומאפשרים לחבר לבחור ולהיבחר .

מחלוקת התעוררה לגבי העברת חברויות , קרי, רצון להיות חבר עמותה ללא תשלום דמי הצטרפות.ב-2/2017 הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בבאר-שבע  כנגד העמותה  - סיכום דרישות התביעה בשני חלקים   1 2    סיכום ההגנה 
קישור למסמכים מפורטים בתחתית דף זה.
ביום 27.6.2021 ניתן פסק בדין - להלן קישור 

להלן תקציר המשקף את השתלשלות העיניינים - יש לציין כי זאת גם עמדת רשם העמותות שהועברה לבית המשפט .

רקע
עמותה
היא גוף משפטי בעל אלמנטים מעין-ציבוריים שנועד להגשים תכלית חברתית מסויימת. על כן נהנית העמותה מתקצוב מקופת הציבור, מהקלות במס, מהאפשרות לגייס תרומות ומשאר יתרונות אשר אינם מוקנים לחברה. לפיכך, שלא כבחברה, שם הזכות השיורית בנכסיה מוקנית למשתתפים, הרי בעמותה הזכות השיורית בנכסיה מוקנית לציבור שלרווחתו ולצרכיו נוסדה העמותה, ולהגשמת המטרות לשמן פעלה.

עם הצטרפות חבר לעמותה עליו להפנים כי דמי ההצטרפות הופכים למעשה לרכוש הציבור ואינו זכאי לקבלם חזרה.

במועדון , מאז הקמתו, עפ"י התקנון ההצטרפות כרוכה בדמי חבר להצטרפות ומשנת אלפיים , בדמי חבר שנתיים .
העברת חברויות באגודה/עמותה איננה תקינה, שכן עפי חוק החברות הינה אישית ולא ניתנת להעברה.
הצטרפות ללא תשלום דמי הצטרפות, איננה תקינה, והפטור מתשלום דמי ההצטרפות למי שבבעלותו מניה בחברה , שלא כמפורט בתקנון,  אינה חוקית, ולפיכך המועדון מחייב את תושבי עומר המעוניינים להצטרף  בתשלום דמי הצטרפות לעמותה.
העברה חברות בעמותה מנוגדת לתקנון , הן בתהליך ההצטרפות והן בתהליך הפקיעה  ויש בה למעשה חלוקת רווחים עקיפים (במקום שדמי ההצטרפות יכנסו לקופת עמותה כמו של שאר החברים אזי דמי ההצטרפות מועברים לחבר הפורש ולמעשה באופן עקיף העמותה משלמת לחבר הפורש).


ולהלן הסבר בנושא העברת החברויות שהיתה והופסקה :

ב 27/5/68 הקימו קבוצה מתושבי עומר את האגודה העותומנית (מטרה חברתית וולונטרית) ואת המועדון על אדמת מדינה שקיבלו ללא תשלום ונהנו מסיוע הרשות המקומית.עוד בתקופת האגודה ובטרם הוקמה החברה, נהוג היה לכנות את החברות כבעלות ב"מניה בבריכה" ולמסחר בחברות.
מאז שנת 1974 , מס הכנסה דרש להפסיק נוהג זה.
בהתאם לחוק העמותות החדש (1980) שחייב האגודות העותומניות להרשם כעמותות , ולאור  חשש האגודה מהמיסוי בהתאם לדרישת רשויות המס הוקמה העמותה וזאת לאחר שהאגודה החליטה על שינוי התקנון  ביום 31.12.1979    - "חבר שעוזב את האגודה לא יהיה זכאי לכל החזר או תשלום מהאגודה" 
חברים החדשים בעמותה שהינם יוצאי האגודה  קיבלו את תקנון העמותה ללא אפשרות העברת חברות עפ"י  חוק.
למרות ובגלל שידעו שהעברת החברויות בעמותה אסורה  עפ"י חוק העמותות , הם פעלו להקמת חברה שתפקידה היחיד הינו סיחרור מניות.

חברי האגודה התקבלו לעמותה ללא תשלום דמי הצטרפות וקיבלו ללא תמורה (המניה חולקה) "מניה" בחברה בע"מ –"מועדון כפרי עומר 1983 בע"מ "
החברה שהוקמה בחודש 12.1983  שנועדה להיות ריקה מתוכן ותפקידה היחיד לסחרר ב"מניות" כפי שציין עו"ד משה בן דוד במכתבו מיום 15.6.1983 הדברים פורסמו במינשר לחברים. (בשנת 2017 - בדוח ביקורת העומק של רשם העמותות ציין הרשם כי "מטרת הקמת החברה אינה חוקית" )

הקמת עמותה אושרה ב 5.8.1984 , וזאת לאחר שמייסדיה לפי היעוץ המשפטי דאגו להסתיר מרשם העמותות -שלא  יופיע בתקנון או בפרוטקולים של האסיפה הכללית את ה"תנאי המחייב" למעוניינים בהצטרפות לעמותה, שהינו רכישת מניה בחברה-באחריות הועד אישור חברים חדשים  .

החברה תוכננה להיות ריקה מרכוש וכספים (וכך היה)  וזאת המטרה להימנע מתשלום מיסים.
הרכוש עבר מהאגודה לעמותה  במחיקת האגודה. 
החברה לא היתה פעילה – לא הגישה דוחות כספיים,  ואויימה בסגירה ועד היום מוגדרת כחברה מפרת חוק.

חברה ריקה מתוכן , כך תוכננה וכך היה למרות שהדבר אינו בהלימה למטרותיה המוצהרות.
החברה ובעלי המניות בה יכולים להמשיך לפעול אך לא קשורים לעמותה.

ועד העמותה שנבחר 9/2009 הבין  כי הנוהג איננו תקין  (- בניגוד לסעיפים 1,16,17,34 לחוק העמותות), ובהתאם לסמכותו עפ"י התקנון, הועד החליט  מיידת בשנת 2009 לחדול מלנהוג כך וזאת בסמכותו, גם כפי שציין גם היועמ"ש בזמן הקמת החברה במכתבו 15.8.1983

הנושא פורסם ברבים, במינשרים וחוברת לכל תושבי עומר, בצרוף חוות הדעת המשפטית וכן עלה לדיון בשלוש ישיבות האסיפה הכללית.!!!

כל חבר חדש שהתקבל מחודש 9/2009 קיבל וחתם כי ידוע לו שהנושא בבדיקה משפטית ואינו מקבל "מניה".
הוקמה ועדת "עמיתים" שניסתה למצוא פתרון לסוגיה ללא הצלחה.
לאחר בדיקות משפטיות ע"י עו"ד חביב סגל ז"ל, בהקשר למבנה ההתאגדות , לא בוצע כל שינוי .
בחודש 9/2011 נבחר ועד חדש שהחליט שוב לבדוק הנושא והציע הצעת פשרה בכפוף לאישור היועץ המשפטי.
היועץ המשפטי , עו"ד דנוך  חיבר חווד מפורטת לגבי המשך הפעילות ובין השאר פסל הצעת הפשרנ , ונתן מספר אלטרנטיבות אחרות. 
הועד אימץ את האלטרנטיבה לפשרה והיא : בעונת 2012-2013,   יתאפשר למנוי, שמבקש זאת, והיה פעיל בשנים האחרונות, ומעוניין להיות חבר בעמותה, על סמך חברות הוריו/משפחתו מדרגה ראשונה,  להצטרף לעמותה ללא תשלום דמי הצטרפות.
לסיכום : מועדון שהוקם על אדמות היקרות במרכז הישוב , ללא תשלום עבור הקרקע או הזכות להשתמש בקרקע במועדון שמקבל הנחות , פטורים ותרומות וסיוע ישיר ועקיף מהמועצה לחברים בו אין כל זכויות קינייניות במקרקעין או בנכסים או בכספי העמותה. הכל שייך לכלל הציבור. הזכות של חברי המועדון הינה לבחור ולהיבחר במטרה לתת שרות לכלל ציבור תושבי עומר.
העברת חברות ו/או קבלת חברים לעמותה ללא תשלום דמי הצטרפות אינם חוקיים ואינם בהלימה עם בסיס קיום רעיון העמותה.

 

ברור גם ההשקעה הראשונית, של מיסדי המועדון, זה מכבר איבדה את כל ערכה ואלמלא ההשקעה של המועצה המועדון היה נסגר.

 
 
המנויים החזירו "השקעתם" במחיר המוזל למנוי שנתי שקיבלו . תוך כשלוש שנים (כפי שהתכוון תקנון האגודה העותומנית )

 בית המשפט יכריע בעיניין.
 
 חוות דעת משפטית עוד משה דנוך  לחץ להורדה 

נספחים א', ב' לחץ להורדה   נספחים ג', ד' לחץ להורדה    נספח ה' לחץ להורדה  נספח ו' לחץ להורדה   

    נספחים ז', ח', ט', י' לחץ להורדה נספח י"א לחץ להורדה  נספח י"ב-י"ג לחץ להורדה   נספח י"ד לחץ להורדה  נספח ט"ו לחץ להורדה

 פס"ד בעניין פדיון דמי הצטרפות לאגודה  לחץ להורדה
תיק 45895-02-17 נגד מועדון כפרי עומר ער
נערך בפני כב' השופטת הילית סילש, בית משפט מרכז-לוד
קבצים גדולים סרוקים בקטעים  1. כתב תביעה 1 2 3 4 5  סיכומי תביעה     סיכומי תשובה תובעים
  2.  כתב הגנה 1 2 3 4 5  6.  תיק מוצגים 1    2  3    סיכומי הגנה 
  3. עמדת רשם העמותות שהועברה לבית המשפט .
 
המועדון | בריכות | חדר כושר | ספא וסאונות | זמני פעילות | חוגים | אירועים | מידע ונהלים | צרו קשר | חדשות המועדון | קבוצות שחיה
לייבסיטי - בניית אתרים