ח ד ש ו ת
 


נהלי המועדון

עמיתי המועדון ותושבי עומר,                          
מועדון כפרי עומר משמש מוקד פעילות הישוב במהלך כל השנה  לכאלף בתי אב מנויים, אשר הפכו את המועדון לבית שני ורואים את הפעילות הגופנית כחלק בלתי נפרד מאורח חייהם. המועדון  מהווה מרכז הפעילות החברתית, קהילתית וספורטיבית הגדול ביותר בישוב.
רבים משתמשים במגוון המיתקנים הכוללים חדר כושר, בריכה מקורה ומחוממת הפעילה כל השנה, בריכה פתוחה, בריכת פעוטות ומגלשות מים הפעילות בעונת הקיץ, סאונה רטובה/יבשה וג'קוזי.
העמותה פועלת ללא כוונת רווח וכל ההכנסות מופנות לשיפור המיתקנים והשרות ולייעול המועדון. בתקופה הקרובה אנו מתכננים לשפר המזנון לבנות מבנה הכניסה מודרני,  ובניית מלתחות חדישות שיאפשרו הרחבת חדר הכושר.
תושבי עומר מוזמנים  להצטרף לעמותה ולהירשם כמנויים וליהנות מהוזלה במחיר  המנוי והחוגים.
מנוי הקיץ  הינו תקופתי מיום הרישום ועד 30.9.2019, כמו כן, ניתנת אפשרות לממשיכים ליהנות משירותי המועדון לתקופת החורף עד 31.3.2020 בשנה העוקבת במחיר נמוך ביותר. במחירון המצורף, הוזלנו את מחירי המנוי לעונת הקייץ ביחס לשנת 2018
הצטרפות לעמותה – תושבי עומר אשר ישלמו דמי הצטרפות חד פעמיים בשיעור 13,900 ₪ (לאזרחים ותיקים 9,730 ₪)  יהיו זכאים לתשלום מופחת בדמי המנוי וכן לבחור ולהיבחר לוועד העמותה ולוועדת הביקורת. תשלום דמי ההצטרפות במזומן או במסלול עד 12 תשלומים. הרוכשים, יקבלו מנוי זוגי חינם עד  31.3.2020.  אפשרות נוספת: כל תושב עומר שאינו חבר העמותה ונרשם כמנוי, מצטרף על תנאי לעמותה וזאת בפריסת תשלומים נוחה במיוחד,  של שבע שנים ברצף,  ללא ריבית והצמדה  וללא התחייבות. באופציה זו,  זוג מנויים מקבלים מנוי חינם לשני ילדים (כמנוי שלישי ורביעי).
חברי העמותה - הנכם נדרשים לשלם את דמי החבר השנתיים בסך 50 ₪ (גם במידה ואינכם מחדשים המנוי לעונה הקרובה).
בעלי חוב משנים קודמות- חידוש המנוי מותנה בתשלום חובות העבר.
השימוש במתקני המועדון הינו בהתאם לתקנון הנהלים המצורף ומופץ באתר האינטרנט של המועדון. שיתוף פעולה בין המנויים וההנהלה והתייחסות להוראות הצוות, יקלו על הפעלה שוטפת ויסייעו ביצירת אווירה נעימה ומהנה.
הטבה – מחיר מוזל לכרטיס אורח למנוי .
אנו דואגים לאיכות החיים של קהילת עומר וקוראים לכם לבוא ולבלות את חודשי הקיץ החמים קרוב לבית בחברת השכנים והחברים.
עונת רחצה מהנה וקיץ נעים.                                                                              ועד העמותה

הזכות להירשם כמנוי או להיכנס כאורחים, ניתנת למי אשר שילמו את דמי המנוי ומוכנים לפעול בהתאם לנהלים ולתקנון המועדון, לקיים הוראות כל דין, הוראות והנחיות הנהלת המועדון הרשויות המוסמכות ולשמור על הסדר הציבורי וכללי התנהגות נאותה. הסכמתם המלאה של המנויים / האורחים להוראות המפורטות להלן, היא תנאי מוקדם למנוי.

1.המטרה

מטרת נוהל מפורט זה היא להבטיח כי "מועדון כפרי עומר" (להלן "המועדון")  ינוהל ברמה גבוהה, לשביעות רצון כלל המנויים ו/או האורחים בו. ההוראות שבתקנון נועדו להבטיח כללי התנהגות נאותים לטובת כלל המנויים ו/או האורחים וכן שמירה על המבקרים, המנויים, העובדים והמתקנים במרכז.
           

2.כללי

2.1.הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק חברותו של מנוי או פעילותו של אורח, ללא החזר כספי, במידה והתנהגותו תהא בניגוד לתקנות ולנהלים, או שבהתנהגותו הוא מסכן את עצמו ו/או את האחרים או שגרם נזק במתכוון. היה והנזק ייגרם במתכוון, יחויב המנוי/האורח במלוא מחיר תיקון הנזק.

2.2.ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסתו של אדם, אשר גרם בעבר לנזק כלשהו בעת שהייתו במועדון, לרבות אדם שנהג בצורה בלתי הולמת, כלפי צוות המועדון, המנויים או האורחים.

2.3.כמות הנכנסים למועדון תותר בהתאם להיתר הניתן ע"י משטרת ישראל ואישור הבטיחות.

2.4.הכניסה למועדון מותרת רק עם הצגת תג אלקטרוני .

2.5.במועדון מותקנות מצלמות לצורכי אבטחה ושמירת הסדר הציבורי .

אורחים

2.6.כרטיסי אורח הנם הטבות שמעניקה הנהלת המועדון בהתאם לשיקוליה הבלעדיים לבעלי מנוי במחיר מלא , כרטיסי אורח ניתנים לניצול בליווי בעלי המנוי ולתקופת המינוי בלבד ואינם ניתנים להעברה.

2.7.הנכנסים בכרטיסי אורח או מלווים לא יורשו להשתמש בחדר-הכושר.

2.8.ילד שמלאה לו שנה במעמד הכניסה, חייב בכרטיס כניסה בתשלום מלא. במידה ותידרש, חובה  להציג נספח תעודת זהות המאשרת את גיל הילד.

2.9.אין החזר כספי תמורת כרטיסי אורח שלא נוצלו.

2.10.אין זיכוי בגין כרטיס אורח שנוצל שלא לשביעות רצון האורח.

2.11.רכישת כרטיסי אורח נוספים , תתאפשר לאחר סיום מכסת הכרטיסים ובהתאם לשיקול דעת הנהלת המועדון.

כרטיסייה שנרכשה ע"י חבר – אינה סחירה. חל איסור חמור על מכירת כרטיסיות אלו. מכירת כרטיסיות מהווה פגיעה בפעילות המועדון . במקרים מסוג זה תילקח הכרטיסיה ולא תוחזר לבעל המנוי.

בטיחות ובטחון

2.12.במועדון השטחים רטובים ולחים – לכן יש לנקוט משנה זהירות ולהיזהר מסכנת החלקה.

2.13.אסורה הכנסת ו/או האכלת בעלי חיים בשטח המועדון.

2.14.התא לשמירת חפצים אינו כספת ! אין להשאיר חפצי ערך, מזון, ארנקים, מפתחות ונשק בתאים במלתחות ובשטחי המרכז. ההנהלה אינה אחראית  לגניבות, לנזק ו/או לאבדן. מומלץ שלא  להביא כלל חפצי ערך למרכז.

2.15.הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לסגור את המרכז, חלקים ממנו או מתקניו, עקב תקלות טכניות, בטיחותיות ותברואתיות או לקבוצות, שיפוצים, תחרויות או אירועים מיוחדים לזמן / תקופה קצובה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא פיצוי כספי או אחר.

2.16.במקרה של פציעה או חבלה גופנית, חובה לגשת לקבלת טיפול ראשוני ותיעוד המקרה. הנהלת המועדון לא תקבל כל טענה או תלונה בגין פציעה או חבלה גופנית שלא תועדה מיידית ב"דוח תאונה"  מטעמה.

2.17.החניה שבמתחם המרכז היישובי הינה ציבורית ובאחריות המועצה המקומית. ההנהלה אינה מתחייבת לשמור מקומות חניה ואינה אחראית על כל גניבה, פריצה ו/או נזק שייגרם לרכב החונה. רכבים אשר יחנו מול שער הפינוי/חרום או ב"אדום/לבן" צפויים לקנסות.

3.שימוש במתקנים

3.1.השימוש במתקני המועדון מותר בשעות הפעילות המוגדרות, כפי שיפורסמו לגבי כל מתקן. ההנהלה רשאית לשנות את שעות פתיחתם של המתקנים בהתאם לשיקולה הבלעדי. ההנהלה עושה כמיטב יכולתה להפעיל את כל המתקנים, יתכנו תקלות או תיקונים למתקנים שלא יופעלו ולמנויים או המבקרים לא יהיו כל טענות,  דרישות לפיצוי או דרישה להפחתת התשלום. זמני פתיחה וסגירה של המועדון על מתקניו השונים יהיו בהתאם למתפרסם על לוחות המודעות ובאתר המועדון באינטרנט.הנהלת המועדון רשאית לשנות את מועדי הפתיחה והסגירה ובלבד שתביא שינויים אלה לידיעתם של המנויים מבעוד מועד, באמצעות לוחות המודעות ו/או אמצעי פרסום אחרים

3.2.רוכשי כרטיסים אורח ואורחים כפופים להוראות המפורטות בכל מתקן / פעילות בהם רשאים להשתתף. במידה והתנהגותם תחרוג מהתקנות, הנהלים, הסדר הציבורי והוראות הצוות, מנהל המועדון או מי מטעמו רשאי להפסיק את פעילותם במרכז ולהוציאם משטח המרכז, ללא החזר כספי.

3.3.המשתמשים במתקני המועדון או בפעילות המאורגנת על ידו, עושים זאת על אחריותם הבלעדית ואין הנהלת המרכז אחראית לכל תאונה, פגיעה, קלקול, אובדן, גניבה  ו/או נזק שייגרם לפרט או לרכוש בשטח המועדון. על המשתמש להקפיד הקפדה יתרה על ההוראות.

3.4.האורחים והמנויים משתמשים במתקנים ובפעילויות לאחר שבדקו ומצאו שהם בריאים, מיומנים ויודעים את כל הדרוש לפעילות במתקן. כניסת אורחים למועדון איננה כוללת את השימוש בחדר הכושר.

3.5.הפעילות במועדון הינה דינמית, ספורטיבית, המחייבת בדיקה רפואית מתאימה לפני הפעילות ושמירה על כל הכללים על מנת למנוע נזקים בריאותיים. אין ההנהלה עורכת מעקב רפואי, שהינו באחריות הבלעדית של המשתמשים. במידה וחל שינוי במצב הבריאותי, מחובת המשתמש ובאחריותו המלאה והבלעדית לפנות לייעוץ רפואי באם המשך הפעילות מתאים לשינוי במצב.

4.כללי ניקיון, היגיינה והתנהגות

4.1.הנהלת המועדון  שומרת לעצמה את הזכות הן מסיבות ביטחוניות והן מסיבות בטיחות לבצע חיפוש על גופו של אדם ו/או בתיק ו/או בציוד הנלווה של כל אדם הנכנס למרכז.

4.2.חובה לשמור על הניקיון ולהשליך פסולת אך ורק לפחים המיועדים לכך.

4.3.יש לשמור על הניקיון במועדון ובמלתחות. חל איסור מוחלט להשתמש בסכיני גילוח, בצבעים לשיער בשטח המלתחה ובשטח המועדון בכלל.

4.4.חל איסור מוחלט על הסובלים ממחלות עור וממחלות מדבקות להשתמש במתקני המועדון.

4.5.חל איסור מוחלט להכניס למועדון: משקאות חריפים; בעלי חיים; נרגילות; סיגריות; כלי זכוכית; פיצוחים למיניהם; כלי נשק מכל סוג שהוא לרבות סכינים; מכלי גז למיניהם; משחקי קלפים והימורים אסורים; מנגל.

4.6.חל איסור מוחלט על עישון בכל שטחי המרכז לרבות השטחים הפתוחים.

4.7.מנויים חייבים להציג תג אלקטרוני בכל פעם שיתבקשו לעשות זאת, על מנת להזדהות בשטח המועדון. הצוות רשאי להחרים את התג האלקטרוני ולהעבירו לטיפול ההנהלה.

4.8.מנויים / אורחים נדרשים לציית לכל ההנחיות הקשורות בפעילות ולהישמע להוראות הצוות.

4.9.משחקי כדור מותרים אך ורק בשטחים המיועדים לכך.

4.10.הורים אחראים להשגיח על ילדיהם בכל שטח המועדון.

4.11.ההתנהגות בשטח המועדון כפופה להתנהגות במקום ציבורי ובהתאם להוראות החוק והתקנות.


 

5.נהלי התנהגות בספא ובבריכות השחייה

5.1.הכניסה לבריכות ולמתקני המים והמגלשות – בבגד ים בלבד .

5.2.הבריכה המקורה מיועדת לשחיינים בלבד ולשחייה במסלולים מצד אחד למשנהו מבלי לעצור. בריכה זו אינה מיועדת למשחקים ושעשועים. הכניסה תוגבל עפ"י גיל כפי שיקבע ע"י הנהלת המועדון. 

5.3.יש להישמע להוראות המצילים וצוות המועדון.

5.4.אין להתגלח, לבצע טיפולי גוף ולהשתמש בשמנים בסאונות.    

5.5.הכניסה לשטח בריכת השחייה מותרת אך ורק בעת שמציל נוכח במקום ובשעות הרחצה הקבועות. אין כניסה לשטח הבריכה, אלא בבגדי ים ומעבר במקלחות החובה, טרם הכניסה לבריכה ולספא.

5.6.הכניסה לבריכות ולספא במכנסי בד, חולצות, גופיות ונעליים מכל סוג שהוא אסורה בהחלט. הכניסה תותר בבגד ים בלבד.

5.7.מתרחצים  בעלי שיער ארוך חייבים לחבוש כובע ים לפי הנחיות משרד הבריאות.

5.8.אסורה הכנסת צעצועים כגון: גלגל ים, מזרוני ים, כדורים מכל סוג, שנורקל ואקדחי מים בשטח הבריכה.

5.9.משחקי הטבעה, קפיצות ודחיפות אסורים בהחלט !

5.10.אסור לקפוץ למים, אסור לדחוף, אסור לרוץ בכל השטחים  הרטובים.

5.11.במועדים שייקבעו ע"י ההנהלה, ייסגרו חלקים מהבריכה או כולה לשחיית שחיינים, שיעורי שחייה  וקייטנות.      

5.12.אין לאכול ולשתות במתחמי  בריכות השחייה.

5.13.השימוש בסאונות, ג'קוזי ואזור הספא הינו מגיל 16 ומעלה, לבעלי בריאות תקינה, בהתאם להוראות ובאחריות המשתמש.

5.14.הרחצה עד גיל 6 בהשגחה פיזית צמודה של ההורים ובאחריותם ומשמעה קשר עין או קרבה פיזית עם המתרחץ, שמשמעה אפשרות הושטה מידית של עזרה . נוכחותם חובה הן בשעה שילדיהם בתוך מי הבריכה והן בשעה שהם מחוץ למים.

5.15.בבריכת הפעוטות אין מציל- האחריות וחובת השגחה פיזית צמודה של ההורים ו/או מבוגר אחראי.

5.16.ילדים מתחת לגיל 8 וילדים שאינם יודעים לשחות, חייבים בליווי והשגחת מבוגר לכל סוגי הבריכות לרבות באזורי המים הרדודים וכן במתקנים.

5.17.שטח המועדון הנו אזור רטוב ולח. הנכם מתבקשים לנהוג במשנה זהירות  עקב סכנת החלקה.

5.18 גלישה במגלשות המים: חובה לקרוא את הוראות השימוש ולהישמע להם ולהנחיות המפעילים.

·הגלישה בישיבה/שכיבה בלבד- חל איסור מוחלט לעמוד במגלשות

·הגלישה כאשר הרגליים צמודות ללא מגע עם אצבעות הידיים והרגליים במגלשה.

·עצירה במהלך גלישה במגלשות המים אסורה בהחלט ומסוכנת מאד.

·הגלישה בבגדי ים בלבד וללא שעון יד.

·הגלישה במגלשות המים הנה אך ורק מגיל שש ומעלה. בסמכות המפעילים לאסור שימוש במתקן.

 

6.חוגים ופעילויות מיוחדות

6.1.הפעילות במסגרת החוגים הינה בהתאם לשעות הפעילות של כל חוג, כפי שמופיע בעלון הפעילות המופץ למנויים ולמפורט בלוחות המודעות או באתר האינטרנט. ההנהלה תשתדל לשמור על שעות הפעילות, אך ייתכנו שינויים.

6.2.תכנית הפעילות, החוגים, האירועים ושעות הפתיחה המפורסמים בעלונים ניתנים לשינוי לפי שיקול דעת ההנהלה. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתוכנית החוגים שפורסמה ללא התראה מראש.

6.3.המנויים מתבקשים לפעול עפ"י ההוראות שניתנו לכל פעילות ולכל מתקן, ולהגיע בלבוש מתאים ונעלי ספורט.

6.4.בחלק מן החוגים, הפעילויות והאירועים ייגבה תשלום בנפרד שההנהלה תקבע בנוסף למחיר המנוי .

6.5.ייתכן שחוג מסוים או מספר חוגים יהיו בתפוסה מלאה.

6.6.אין המועדון  עורך מעקב רפואי, באחריותך להתייעץ עם רופא והמדריך לגבי השתתפות בפעילויות ובחוגים ולנהוג בהתאם.

6.7.הכניסה למופעים הינה עפ"י סוג המופע ובהתאם להנחיית ההנהלה. יש להצטייד בתג אלקטרוני לכל אירוע וכן בכרטיס כניסה מתאים. חלק מהמופעים, הרצאות, סדנאות וחוגים כרוכים בתוספת תשלום.

6.8.לחוגי הספורט ניתן להיכנס עד 5 דקות מתחילת השיעור. מנוי המאחר לשיעור לא יוכל להיכנס.

6.9.המשך קיום ופתיחת חוג מותנה במינימום 12 נרשמים.

6.10.אין ההנהלה מתחייבת לנוכחות מדריך מסוים.

6.11.במקרים חריגים בלבד תתאפשר הפסקה או ביטול חוג במהלך השנה,  יתבצע לאחר השגה בכתב מנומקת  ויכלול אישורים רלוונטיים  ובכל מקרה לא יהיה החזר רטרואקטיבי.

 

7.חדר כושר

7.1.השימוש במתקני הספורט וחדר הכושר למנויים בלבד ועפ"י הוראות בטיחות והתנהגות הנמצא באולם הכושר .

7.2.הכניסה לחדר כושר מותרת מגיל 16ולאחר הצגת אישור רפואי, וכן להביא אישור מתאים למצב בריאותו נוכחי וכן מוגבלויות שונות.

7.3.כל מתאמן חייב לעבור אימון הדרכה לפני תחילת האימונים הסדירים.

7.4.בני נוער בגילאים 18-16חייבים להצטייד באישור ההורים לאימון בחדר הכושר.

7.5.במידה וחל שינוי במצב הבריאותי, מחובת המשתמש ובאחריותו המלאה והבלעדית לפנות ליעוץ רפואי באם המשך הפעילות מתאים לשינוי במצב.

 

 
המועדון | בריכות | חדר כושר | ספא וסאונות | זמני פעילות | חוגים | אירועים | מידע ונהלים | צרו קשר | חדשות המועדון | קבוצות שחיה
לייבסיטי - בניית אתרים