ח ד ש ו ת
 


תשלום דמי חבר - כולל חובות עבר

דף הבית  >>  חדשות  >>  תשלום דמי חבר - כולל חובות עבר


כדאי לכם להמשיך ולהיות חברים בעמותה.
חברים רבים ממשיכים/חוזרים להשתמש במתקני המועדון באופן אינטנסיבי.
חברי העמותה נדרשים לשלם דמי חבר שנתיים , על מנת להמשיך ולהנות מהטבות אשר ניתנות רק לחברים.
חברים רבים שהצטרפו לפני שנים רבות , ולקחו פסק זמן מהשימוש במיתקני המועדון ידרשו לתשלום חובות העבר.
למניעת אי נעימות בבואכם לחידוש המנוי בעתיד אנו מבקשים להודיע למשרד המועדון על המשך דרככם בעמותה.
חברים שלא ישלמו חובות העבר , עיניינים יועבר לדיון הועד והאסיפה הכללית לאחר שיתאפשר להם לשלם החובות ולטעון טענותיהם.
המעוניינים לשלם יפנו למועדון - לאחר מספר ימים תועבר אליכם דרישת התשלום.
מי שלא מעוניין להמשיך להיות חבר בעמותה יכול להודיע למשרד המועדון בכל ערוצי התקשורת (פקס/דואל וכו') בצרוף תעודת זהות .
*** מתוך התקנון ***סימן ג . סעיף 4**
. א. החברות בﬠמותה פוקﬠת או חדלה בקרות אחד מהאירועים המפורטים להלן:
1. במות החבר, ברם חברות בן הזוג הנותר בחיים לא תחדל ולא תפקע במות בן זוגו.
2. בפרישתו מן הﬠמותה, לאחר שנתן הודﬠת פרישה בכתב.
3. הוצאתו בהחלטת אסיפה הכללית שנתקבלה בהמלצת הועד. ברם, האסיפה הכללית תהיה רשאית להחליט ﬠל הוצאת חבר מן הﬠמותה באים ....
החבר לא שילם לﬠמותה את דמי החבר או כל תשלום נוסף או אחר המגיע לה ממנו עפ"י תקנות העמותה והחלטות מוסדותיה המוסמכים.
4. לא תקוים הצבעה בין אם בועד ובין אם באסיפה הכללית בדבר הוצאתו של חבר מן העמותה כל עוד לא ניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו ו/או כל עוד לא ניתנו לו התראה מוקדמת על כוונת העמדת פקיעת חברותו להצבעה בועד או באסיפה הכללית.


יש לציין כי לפי סעיף 17 לחוק העמותות "החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה."
 
המועדון | בריכות | חדר כושר | ספא וסאונות | זמני פעילות | חוגים | אירועים | מידע ונהלים | צרו קשר | חדשות המועדון | קבוצות שחיה
לייבסיטי - בניית אתרים