ח ד ש ו ת
 


****** שימו לב ******

דף הבית  >>  ****** שימו לב ******
חברות בעמותה
תושבי עומר המעוניינים להצטרף לעמותה, נדרשים בתשלום דמי הצטרפות הנקבעים עי הועד בהתאם לתקנון. בעבר ובאופן לא חוקי , היתה נהוגה העברת החברות, בין חברים וללא תשתלום דמי הצטרפות לעמותה. נוהג פסול זה הופסק . בעקבות זאת, מס]ר חברים עתרו לבית המשפט. מכיוון שגם העמותה , שהחברים הינם חלק בלתי נפרד ממנה, נהגה שלא על פי חוק, אזי, בית המשפט העליון הציע שתהיה פשרה עם התובעים. הוסכם שרק התובעים יוכלו להעביר פעם אחת חברותם. ראו ההליך בקישור המצטרף
http://http://www.moadon-omer.com/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA.html

תקנון מעודכן
תקנון העמותה המעודכן נמצא באתר -, השינויים שאושרו ע"י רשם העמותות כוללים : קיצור ההמתנה בפתיחתהאסיפה הכללית בהעדר פורום של מחצית החברים - לחצי שעה בלבד, הארכת משך כהונת בעלי התפקידים לשלוש שנים ואימוץ דרישת התקנון המצוי בדבר חלוקת הנכסים לאחר פירוק העמותה.
http://www.moadon-omer.com/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94-%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%97%D7%99.html

בעלי תפקידים
מנהל המועדון - ליאור אורינג. פרוט בעלי התפקידים בדף "מידע ונהלים"
http://www.moadon-omer.com/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D.html

תשלום חובות עבר - דמי חבר שנתיים
כדאי לכם להמשיך ולהיות חברים בעמותה. חברים רבים ממשיכים/חוזרים להשתמש במתקני המועדון באופן אינטנסיבי. חברי העמותה נדרשים לשלם דמי חבר שנתיים , על מנת להמשיך ולהנות מהטבות אשר ניתנות רק לחברים. חברים רבים שהצטרפו לפני שנים רבות , ולקחו פסק זמן מהשימוש במיתקני המועדון ידרשו לתשלום חובות העבר. למניעת אי נעימות בבואכם לחידוש המנוי בעתיד אנו מבקשים להודיע למשרד המועדון על המשך דרככם בעמותה. חברים שלא ישלמו חובות העבר , עיניינים יועבר לדיון הועד והאסיפה הכללית לאחר שיתאפשר להם לשלם החובות ולטעון טענותיהם. המעוניינים לשלם יפנו למועדון - לאחר מספר ימים תועבר אליכם דרישת התשלום. מי שלא מעוניין להמשיך להיות חבר בעמותה יכול להודיע למשרד המועדון בכל ערוצי התקשורת (פקס/דואל וכו') בצרוף תעודת זהות . *** מתוך התקנון ***סימן ג . סעיף 4** . א. החברות בﬠמותה פוקﬠת או חדלה בקרות אחד מהאירועים המפורטים להלן: 1. במות החבר, ברם חברות בן הזוג הנותר בחיים לא תחדל ולא תפקע במות בן זוגו. 2. בפרישתו מן הﬠמותה, לאחר שנתן הודﬠת פרישה בכתב. 3. הוצאתו בהחלטת אסיפה הכללית שנתקבלה בהמלצת הועד. ברם, האסיפה הכללית תהיה רשאית להחליט ﬠל הוצאת חבר מן הﬠמותה באים .... החבר לא שילם לﬠמותה את דמי החבר או כל תשלום נוסף או אחר המגיע לה ממנו עפ"י תקנות העמותה והחלטות מוסדותיה המוסמכים. 4. לא תקוים הצבעה בין אם בועד ובין אם באסיפה הכללית בדבר הוצאתו של חבר מן העמותה כל עוד לא ניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו ו/או כל עוד לא ניתנו לו התראה מוקדמת על כוונת העמדת פקיעת חברותו להצבעה בועד או באסיפה הכללית.
http://sfile.f-static.com/image/users/249844/ftp/my_files/takanon/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%201984%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA.pdf?id=18327674

 
המועדון | בריכות | חדר כושר | ספא וסאונות | זמני פעילות | חוגים | אירועים | מידע ונהלים | צרו קשר | חדשות המועדון | קבוצות שחיה
לייבסיטי - בניית אתרים